Web Title:幼兒園介紹幼兒園介紹

線上影片

影片 影片名稱
太陽班-圖畫紙

1 2021-02-03 母語影片 太陽班-圖畫紙

太陽班  來上課

2 2020-12-03 母語影片 太陽班 來上課

~~來上課~~ 小朋友 來上課 坐乎正 坐乎好 認真上課 人呵咾

星星班--烏貓

3 2020-05-05 母語影片 星星班--烏貓

太陽班-健康歌

4 2020-01-06 母語影片 太陽班-健康歌

海洋班-一二三

5 2019-11-06 母語影片 海洋班-一二三

太陽班-水果伯

6 2019-06-29 母語影片 太陽班-水果伯

白雲班-放雞鴨

7 2018-11-08 母語影片 白雲班-放雞鴨

一放雞、二放鴨、三分開、四相疊、五搭胸、六拍手、七紡紗、八摸鼻、九揪耳、十撿起。

月亮班-幼稚園

8 2021-10-22 母語影片 月亮班-幼稚園

上課實在真趣味,繪圖讀冊唸歌詩,運動跳舞人人愛,快快樂樂笑咪咪。

星星班--來上課

9 2020-12-03 母語影片 星星班--來上課

來上課 小朋友 來上課 坐乎正 坐乎好 認真上課 人呵咾

白雲班--中秋的月娘

10 2020-12-03 母語影片 白雲班--中秋的月娘

~~中秋的月娘~~ 中秋瞑,月娘圓, 逐家攑頭斟酌看, 月娘頂,誰咧舂麻糍。

海洋班--中秋的月娘

11 2020-12-03 母語影片 海洋班--中秋的月娘

~~中秋的月娘~~ 中秋瞑,月娘圓, 逐家攑頭斟酌看, 月娘頂,誰咧舂麻糍。

月亮班-垃圾車

12 2018-10-22 母語影片 月亮班-垃圾車

糞掃車 大腹肚,唱著歌 沿著路,毋驚大風佮大雨,毋驚垃圾毋驚苦,共咱服務佮照顧,每日準時無糊塗。

星星班-糞圾車

13 2018-10-22 母語影片 星星班-糞圾車

糞掃車 大腹肚,唱著歌 沿著路,毋驚大風佮大雨,毋驚垃圾毋驚苦,共咱服務佮照顧,每日準時無糊塗。

海洋班-公共汽車

14 2018-10-22 母語影片 海洋班-公共汽車

公共汽車真無閒,走東平 走西平 透早到暗走無停,公共汽車好個性 手一舉 伊就停,啥物人客攏歡迎

彩虹班-公共汽車

15 2018-10-22 母語影片 彩虹班-公共汽車

公共汽車真無閒,走東平 走西平 透早到暗走無停,公共汽車好個性 手一舉 伊就停,啥物人客攏歡迎

太陽班-放雞鴨

16 2018-10-26 母語影片 太陽班-放雞鴨

一放雞、二放鴨、三分開、四相疊、五搭胸、六拍手、七紡紗、八摸鼻、九揪耳、十撿起。

月亮班-古錐的兔子

17 2018-11-28 母語影片 月亮班-古錐的兔子

規身軀,毛軟軟,一對耳仔長長長,等到暗時月娘光,上愛走去外口耍。

星星班-胡椒粉

18 2019-01-04 母語影片 星星班-胡椒粉

胡椒粉,胡椒粉,鼻一下,真鑿鼻,拍咳啾 哈啾~~哈啾, 摻佇湯裡,真好啉~~~~~

月亮班-日頭花

19 2019-03-20 母語影片 月亮班-日頭花

日頭花,黃黃黃,種佇阿公的田園; 日頭花,真大蕊,逐家攏講有夠媠。

白雲班-玫瑰花

20 2019-03-20 母語影片 白雲班-玫瑰花

玫瑰花,真清芳;葉青青,花紅紅,白花黃花齊齊開,第一無閒採蜜蜂。

彩虹班 賣水果

21 2021-06-15 母語影片 彩虹班 賣水果

海洋班 一盒筆

22 2019-06-29 母語影片 海洋班 一盒筆

星星班-我的面

23 2019-10-08 母語影片 星星班-我的面

目眉彎彎笑微微,目睭金金看天星,耳仔勾勾聽歌詩,鼻子啄啄鼻芳味,喙脣紅紅點胭脂。

白雲班-我的面

24 2019-10-08 母語影片 白雲班-我的面

目眉彎彎笑微微,目睭金金看天星,耳仔勾勾聽歌詩,鼻子啄啄鼻芳味,喙脣紅紅點胭脂。

彩虹班-阮兜的人

25 2019-11-04 母語影片 彩虹班-阮兜的人

阿母煮飯我洗菜,阿爸種花我上愛,阿姊彈琴我唱歌,阿兄泅水上厲害。

月亮班-小胖哥

26 2020-01-06 母語影片 月亮班-小胖哥

小胖哥愛吃臊,肥豬肉燖米糕, 一頓三碗不算多,飯後擱加一塊雞卵糕, 予你个肥肉增加多-多-多。

彩虹班--阿兄去運動

27 2020-04-28 母語影片 彩虹班--阿兄去運動

阿兄,阿兄,穿一領運動衫,行去運動埕, 一二三,正手摸倒跤, 一二三,倒手摸正跤, 運動甲規身軀汗。

海洋班--做伙來拍球

28 2020-04-28 母語影片 海洋班--做伙來拍球

朋友做伙來拍球,正手拍完換左手, 左手拍完換正手,拍完球,手牽手, 大家攏是好朋友。

彩虹班-紙飛機

29 2020-12-03 母語影片 彩虹班-紙飛機

飛行機,飛上天, 佇天頂,學寫字, 一條線,一個圓, 毋知伊咧寫啥物?

月亮班-紙箱仔

30 2021-02-03 母語影片 月亮班-紙箱仔

海洋班-老鼠

31 2021-10-22 母語影片 海洋班-老鼠

有一隻老鼠 想欲偷吃米 跋落去醃缸內 驚到半小死

白雲班 跳索仔

32 2021-11-18 母語影片 白雲班 跳索仔

跳索仔,真趣味;跳過來、跳過去;一二三四五六七,跳來跳去真歡喜。

阿舅的頭路 - 太陽班

33 2021-12-16 母語影片 阿舅的頭路 - 太陽班

大舅仔做司機, 二舅仔佇賣魚, 三舅仔著作生理, 四舅仔佇教英語, 逐家攏過甲真歡喜。

一盒筆0310--彩虹班

34 2022-09-20 母語影片 一盒筆0310--彩虹班

一盒筆色水濟,有紅有青有烏白,畫一個人真古錐,面仔圓圓目睭細,身軀肥肥腳手短,原來伊是阮小妹。

玫瑰花0324--星星班

35 2022-09-20 母語影片 玫瑰花0324--星星班

玫瑰花真清香,葉青青,花紅紅,白花黃花,齊齊開,第一忙碌採蜜蜂。

更多影片
搜尋
維基百科查詢