Web Title:幼兒園介紹幼兒園介紹

線上影片

影片 影片名稱
三多國小附設幼兒園第27屆畢業典禮

1 2022-06-16 三多國小附設幼兒園第27屆畢業典禮

阿舅的頭路 - 太陽班

2 2021-12-16 母語影片 阿舅的頭路 - 太陽班

大舅仔做司機, 二舅仔佇賣魚, 三舅仔著作生理, 四舅仔佇教英語, 逐家攏過甲真歡喜。

白雲班 跳索仔

3 2021-11-18 母語影片 白雲班 跳索仔

跳索仔,真趣味;跳過來、跳過去;一二三四五六七,跳來跳去真歡喜。

海洋班-老鼠

4 2021-10-22 母語影片 海洋班-老鼠

有一隻老鼠 想欲偷吃米 跋落去醃缸內 驚到半小死

月亮班-幼稚園

5 2021-10-22 母語影片 月亮班-幼稚園

上課實在真趣味,繪圖讀冊唸歌詩,運動跳舞人人愛,快快樂樂笑咪咪。

109學年度第26屆幼兒園畢業典禮

6 2021-06-23 109學年度第26屆幼兒園畢業典禮

彩虹班 賣水果

7 2021-06-15 母語影片 彩虹班 賣水果

太陽班-圖畫紙

8 2021-02-03 母語影片 太陽班-圖畫紙

月亮班-紙箱仔

9 2021-02-03 母語影片 月亮班-紙箱仔

彩虹班-紙飛機

10 2020-12-03 母語影片 彩虹班-紙飛機

飛行機,飛上天, 佇天頂,學寫字, 一條線,一個圓, 毋知伊咧寫啥物?

海洋班--中秋的月娘

11 2020-12-03 母語影片 海洋班--中秋的月娘

~~中秋的月娘~~ 中秋瞑,月娘圓, 逐家攑頭斟酌看, 月娘頂,誰咧舂麻糍。

白雲班--中秋的月娘

12 2020-12-03 母語影片 白雲班--中秋的月娘

~~中秋的月娘~~ 中秋瞑,月娘圓, 逐家攑頭斟酌看, 月娘頂,誰咧舂麻糍。

星星班--來上課

13 2020-12-03 母語影片 星星班--來上課

來上課 小朋友 來上課 坐乎正 坐乎好 認真上課 人呵咾

太陽班  來上課

14 2020-12-03 母語影片 太陽班 來上課

~~來上課~~ 小朋友 來上課 坐乎正 坐乎好 認真上課 人呵咾

星星班--烏貓

15 2020-05-05 母語影片 星星班--烏貓

海洋班--做伙來拍球

16 2020-04-28 母語影片 海洋班--做伙來拍球

朋友做伙來拍球,正手拍完換左手, 左手拍完換正手,拍完球,手牽手, 大家攏是好朋友。

彩虹班--阿兄去運動

17 2020-04-28 母語影片 彩虹班--阿兄去運動

阿兄,阿兄,穿一領運動衫,行去運動埕, 一二三,正手摸倒跤, 一二三,倒手摸正跤, 運動甲規身軀汗。

太陽班-健康歌

18 2020-01-06 母語影片 太陽班-健康歌

月亮班-小胖哥

19 2020-01-06 母語影片 月亮班-小胖哥

小胖哥愛吃臊,肥豬肉燖米糕, 一頓三碗不算多,飯後擱加一塊雞卵糕, 予你个肥肉增加多-多-多。

海洋班-一二三

20 2019-11-06 母語影片 海洋班-一二三

第一頁 上一頁 1   2  下一頁 最後頁
搜尋
維基百科查詢