Web Title:幼兒園介紹幼兒園介紹
導師姓名:sdeskd
人數: 共 0 人 0 0
檔案下載
檔名 上傳者
王鈺婷
王鈺婷
王鈺婷
王鈺婷
王鈺婷
閩南語影片
發布日期 影片名稱
廚房 - 星星班

2021-12-16 廚房 - 星星班

總舖師,真厲害! 不管魚肉抑青菜, 愛食的人做你來。 熬炒熬煮嘛熬炸, 人客食了有滿意, 總舖師就笑微微。

阿舅的頭路 - 太陽班

2021-12-16 母語影片 阿舅的頭路 - 太陽班

大舅仔做司機, 二舅仔佇賣魚, 三舅仔著作生理, 四舅仔佇教英語, 逐家攏過甲真歡喜。

白雲班 跳索仔

2021-11-18 母語影片 白雲班 跳索仔

跳索仔,真趣味;跳過來、跳過去;一二三四五六七,跳來跳去真歡喜。

海洋班-老鼠

2021-10-22 母語影片 海洋班-老鼠

有一隻老鼠 想欲偷吃米 跋落去醃缸內 驚到半小死

月亮班-幼稚園

2021-10-22 母語影片 月亮班-幼稚園

上課實在真趣味,繪圖讀冊唸歌詩,運動跳舞人人愛,快快樂樂笑咪咪。

搜尋
維基百科查詢